Moc przyłączeniowa a moc umowna. Jak dobrać moc instalacji PV?

moce umowne pv
Spis treści

Instalacja fotowoltaiczna to świetny sposób, aby zaoszczędzić na rachunkach za prąd i pozyskać w darmowy sposób energię. Jednak by tak się stało, konieczny jest odpowiedni dobór zarówno mocy przyłączeniowej, jak i mocy umownej. Oba parametry mają kluczowe znaczenie – decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, warto znać oba pojęcia.

Co oznacza moc przyłączeniowa?

Moc przyłączeniowa jest podawana w kilowatach – kW. Jest to parametr, który informuje o największym zużyciu energii, jakie może wystąpić w trakcie eksploatacji konkretnego sprzętu. Moc przyłączeniową można również zdefiniować jako moc czynną planowaną do pobierania bądź wprowadzania do sieci elektroenergetycznej, która jest określona w umowie o przyłączenie. To maksymalna wartość spośród średnich wartości mocy w okresie 15 minut, która jest wykorzystywana do zaprojektowania przyłącza instalacji elektrycznych.

Moc przyłączeniowa jest uzależniona od przewidywanej liczby oraz mocy urządzeń elektrycznych. Ustalenie niezbędnej mocy będzie wiązało się z koniecznością uwzględnienia wszystkich odbiorników elektrycznych wraz z odpowiednim zapasem mocy dla kolejnych urządzeń, które będą instalowane w przyszłości.

Warto pamiętać, że moc przyłączeniowa musi być większa niż moc instalacji PV. W przeciwnym wypadku należy złożyć wniosek do operatora sieci o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

Co oznacza moc umowna?

Moc umowna jest to parametr określający, ile energii można pobrać w danej chwili z instalacji elektrycznej. Definicja mówi, że jest to moc czynna pobierana bądź wprowadzana do sieci, która jest określana w umowie dotyczącej świadczenia usług przesyłowych bądź umowie o sprzedaży energii. Wartość mocy umownej to wartość maksymalna ze średnich wartości tejże mocy przez okres 15 minut bądź przez godzinę, jeśli urządzenia pomiarowe na to pozwolą.

Co różni moc przyłączeniową od umownej?

Moc przyłączeniowa to maksymalnie dopuszczalna moc, jaką można wykorzystać na danym przyłączu. Z kolei moc umowna jest to maksymalna moc, jaką odbiorca może wykorzystać. Co ważne, istnieje możliwość zmiany wartości mocy umownej, jednak nie może ona być większa od mocy przyłączeniowej.

Jak wyznacza się moc?

W przypadku, kiedy instalacja PV będzie montowana w domu, który jest już zamieszkały, należy zsumować moc wszystkich urządzeń pracujących w gospodarstwie domowym. Pozwoli to na uzyskanie precyzyjnych danych dotyczących wielkości mocy przyłączeniowej. Następnie należy dodać moc planowanej instalacji i oszacować, czy wartość mocy umownej, widniejącej w umowie z zakładem energetycznym, jest wystarczająca.

montowanie paneli na dachu domu

W sytuacji, kiedy instalacja fotowoltaiczna jest wyliczana na etapie projektowania domu, wówczas konieczne będzie uwzględnienie wszystkich możliwych sprzętów, które będą znajdować się w gospodarstwie domowym, łącznie z tymi, które będą pobierały największą moc. Jednak należy pamiętać, że w tym przypadku wyliczenia będą mniej precyzyjne.

Co ważne, dla obu powyższych wyników należy przyjąć współczynnik 0,5 – 0,6, gdyż nie wszystkie urządzenia brane pod uwagę będą działały jednocześnie.

W jaki sposób dobrać odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej i dlaczego to takie ważne?

Odpowiednio dobrana moc to kluczowy element całej instalacji fotowoltaicznej. Chcąc, aby była prawidłowo obliczona, warto skorzystać z audytu przeprowadzanego przez firmę fotowoltaiczną. Pozwoli to na precyzyjne wyliczenia, które będą adekwatne do założonej w umowie wartości mocy umownej. W gospodarstwach domowych instalacja fotowoltaiczna, a dokładniej jej moc i wielkość, powinna być dobrana tak, aby energia wyprodukowana w ciągu roku nie przekraczała rocznego zużycia.

Jeżeli we wniosku moc przyłączeniowa będzie zaniżona, wówczas opłata za przyłączenie będzie mniejsza, jednak moc, która będzie dostarczana przez zakład energetyczny może okazać się niewystarczająca do pokrycia potrzeb. Dodatkowo po przekroczeniu limitu mogą zostać naliczone kary sięgające nawet 10-krotnej wartości nadwyżki. Z kolei zawyżenie mocy będzie skutkowało koniecznością opłacania energii, która w praktyce nie będzie wykorzystywana. Warto pamiętać, że przed przekroczeniem mocy umownej w gospodarstwach domowych chronią bezpieczniki.

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim, warto zaufać firmie, z którą podejmowana jest współpraca. Doświadczeni pracownicy przeprowadzą audyt, dzięki czemu będzie możliwe dokładne wyliczenie zapotrzebowania na energię przez konkretny obiekt.

Te artykuły mogą Ci się spodobać
nachylenie paneli

Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych – co warto wiedzieć?

W Polsce instalacje fotowoltaiczne cieszą się dużą popularnością. Montowane są na dachach budynków lub na podłożu. Jednak niezależnie od miejsca,…
Farma fotowoltaiczna dla właścicieli gruntów

Farma fotowoltaiczna dla właścicieli gruntów – korzyści

Farma Fotowoltaiczna - korzyści oraz informacje jak zacząć Farma fotowoltaiczna to instalacja składająca się z paneli fotowoltaicznych (PV), które przekształcają…
Dodatek osłonowy dla Polaków w 2024 roku - składanie wniosków

Dodatek osłonowy w 2024 roku – wszystko co musisz wiedzieć

Ponowne wprowadzenie dodatku osłonowego - co to oznacza dla Polaków? Dodatek osłonowy, po rocznej przerwie, powraca w 2024 roku, budząc…
Fotowolcik firmy Innex

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej na rynku zapewniamy Cię, że instalacja, którą dla Ciebie wykonamy, przyniesie wymierne korzyści i zapewni Ci spokój umysłu!

Wraz z naszym zespołem fachowców, będziemy Cię informować i wyjaśniać każdy etap procesu, abyś miał pełną świadomość przebiegu prac.

Proszę, nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Niniejsza oferta jest ograniczona czasowo i dotyczy wyłącznie wybranych produktów.

 Zapewniamy, że to wyjątkowa okazja, której warto skorzystać.

Skontaktuj się z nami!