Cennik instalacji fotowoltaicznych

montaż fotowoltaiki - ceny

Poznaj ceny za montaż instalacji fotowoltaicznej

Cennik usług

Usługa Cena Netto Cena Brutto
Przegląd instalacji fotowoltaicznej do 10kWp – 1 roboczogodzina 250,00 zł 307,50 zł
Przegląd instalacji fotowoltaicznej do 10kWp – pozostałe – 1 roboczogodzina 350,00 zł 430,50 zł
Przegląd instalacji fotowoltaicznej od 10kWp do 50kWp- pozostałe -1 roboczogodzina 250,00 zł 307,50 zł
Badanie instalacji fotowoltaicznej kamerą termowizyjną z drona – 1 roboczogodzina 250,00 zł 307,50 zł
Rekonfiguracja ustawień falownika PV w zakresie – zmiana parametrów pracy na życzenie klienta – 1 roboczogodzina 250,00 zł 307,50 zł
Interpretacja danych z logów systemowych – 1 roboczogodzina 250,00 zł 307,50 zł
Rekonfiguracja ustawień falownika PV w zakresie – sieci WiFi – 1 roboczogodzina 250,00 zł 307,50 zł
Rekonfiguracja ustawień falownika PV w zakresie – sieci WiFi – 1 roboczogodzina 250,00 zł 307,50 zł
Zgłoszenie mikroinstalacji w Zakładzie Energetycznym 270,00 zł 332,10 zł
Aktualizacja danych mikroinstalacji w Zakładzie Energetycznym 290,00 zł 356,70 zł
Wniosek o zwiększenie mocy umownej/przyłączeniowje w Zakładzie Energetycznym 150,00 zł 184,50 zł
Uzgodnienie PPOŻ Instalacji Fotowoltaicznej i zgłoszenie do stray pożarnej instalacji PV do 10kWP na budynkach „niefirmowych/przemysłowych” 720,00 zł 885,60 zł
Uzgodnienie PPOŻ Instalacji Fotowoltaicznej i Zgłoszenie do Straży poarnej instalacji na budynkach przemysłowych lub usługowych do 50kWp lub od 10 kWp do 50 kwP na pozostałych budynkach 930,00 zł 1143,90 zł
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW 4% wartości dofinansowania + 23% VAT
Sporządzenie wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1% wartości dofinansowania + 23% VAT
Przygotowanie pisma do urzędu 150,00 – 500,00 zł 184,50 – 615,00 zł
Przygotowanie odpowiedzi na pismo urzędowe 150,00 – 500,00 zł 184,50 – 615,00 zł
Wypełnianie druków, kwiestionariuszy 100,00 – 370,00 zł 123,00 – 455,10 zł
Pisanie podań do urzedów i instytucji 150,00 – 500,00 zł 184,50 – 615,00 zł
Weryfikacja pism pod względem zgodności z obowwiązującym prawem 250,00 zł 307,50 zł
Odwołanie od decyzji 150,00 – 550,00 zł 184,50 – 676,50 zł
Redagowanie pozostałych pism 150,00 – 500,00 zł 184,50 – 615,00 zł

Jak wygląda rozliczenie za realizację usług?

Koszty ustalane są na podstawie czasu na realizacji usługi. Ostateczna kwota jest ustalana na podstawie raportu złożonego przez pracownika po wykonaniu zlecenia oraz wyżej zamieszczonego cennika.

Każda rozpoczęta godzina jest traktowana, jako pełna godzina robocza.

Do ceny za realizację usługi dodatkowo naliczany jest koszt dojazdu w obie strony. Cena za dojazd jest liczona na podstawie stawki kilometrowej 1,4zł netto/km oraz stawki godzinowej 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę podróży.

Zadzwoń teraz!

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej na rynku zapewniamy Cię, że instalacja, którą dla Ciebie wykonamy, przyniesie wymierne korzyści i zapewni Ci spokój umysłu!

Wraz z naszym zespołem fachowców, będziemy Cię informować i wyjaśniać każdy etap procesu, abyś miał pełną świadomość przebiegu prac.

Proszę, nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Niniejsza oferta jest ograniczona czasowo i dotyczy wyłącznie wybranych produktów.

 Zapewniamy, że to wyjątkowa okazja, której warto skorzystać.

Skontaktuj się z nami!