Panele fotowoltaiczne Kłodzko

panele fotowoltaiczne

Jak działa instalacja fotowoltaiczna w Kłodzku?

Instalacja fotowoltaiczna służy do wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystując w tym celu promieniowanie słoneczne. Jako system korzystający z energii odnawialnej, fotowoltaika jest obecnie jednym z najbardziej docenianych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i polepszania wydajności energetycznej domu bez korzystania z mniej ekologicznych elektrowni węglowych. Energia generowana przez ogniwa fotowoltaiczne może być wykorzystywana do zasilania całych domów, ogrzewania pomieszczeń czy podgrzewania wody tak samo, jak wykorzystywany jest do tego prąd z sieci.

Działanie paneli – informacje dla mieszkańców Kłodzka

Fotowoltaika działa w oparciu o moduły fotowoltaiczne składające się z mniejszych ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa przekształcają energię pobraną z promieniowania słonecznego w prąd stały – jako układy zbudowane z materiału półprzewodzącego, najczęściej krzemu.

Ogniwa fotowoltaiczne są w stanie przewodzić ładunek elektryczny pod wpływem działania czynników zewnętrznych takich jak temperatura czy promieniowanie słoneczne. Instalowane na dachach domów i budynków panele fotowoltaiczne są połączone z falownikiem, który przekształca prąd pozyskany z energii słonecznej na prąd zmienny, stanowiąc tym samym rolę małej domowej elektrowni. Falownik dopasowuje parametry generowanego prądu do wymagań sieci elektrycznej w budynkach i przerywa produkcję prądu w przypadku jakiejkolwiek awarii.

Ostatnim ważnym elementem w układzie fotowoltaicznym pozwalającym na produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej jest licznik dwukierunkowy. Licznik służy do pomiaru ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną oraz ilości prądu pobranego z sieci energetycznej.

rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Twoja domowa elektrownia w Kłodzku

Jeśli okaże się, że instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje zbyt mało prądu w stosunku do zapotrzebowania, braki zostaną automatycznie wyrównane prądem z sieci energetycznej tak by mieszkańcy nie ucierpieli z powodu braków energii. Analogicznie, jeśli sieć fotowoltaiczna wyprodukuje więcej energii niż to potrzebne, nadmiar energii zostanie przekazany do sieci energetycznej.

Właściciel domowej mikroelektrowni, która generuje więcej energii niż potrzeba i oddaje ją do sieci może korzystać ze specjalnego upustu dla prosumentów (producentów i konsumentów), odbierając nawet 80% wyprodukowanej przez siebie energii wtedy, gdy będzie to konieczne.

Sieci fotowoltaiczne jako małe, domowe elektrownie są obecnie bardzo opłacalne i ze względu na oddawanie nadmiaru energii do sieci energetycznej mogą szybko zwrócić koszty instalacji paneli fotowoltaicznych w domu. Decydując się na takie rozwiązanie nie tylko pomagasz środowisku, ale i sobie, obniżając rachunki za prąd nawet zimą, gdy widzialnych promieni słonecznych dociera do ziemi znacznie mniej.

Zadzwoń teraz!
Fotowolcik firmy Innex

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej na rynku zapewniamy Cię, że instalacja, którą dla Ciebie wykonamy, przyniesie wymierne korzyści i zapewni Ci spokój umysłu!

Wraz z naszym zespołem fachowców, będziemy Cię informować i wyjaśniać każdy etap procesu, abyś miał pełną świadomość przebiegu prac.

Proszę, nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Niniejsza oferta jest ograniczona czasowo i dotyczy wyłącznie wybranych produktów.

 Zapewniamy, że to wyjątkowa okazja, której warto skorzystać.

Skontaktuj się z nami!