Instalacje fotowoltaiczne – FAQ

panele fotowoltaiczne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 • Jak złożyć zapytanie o instalację fotowoltaiczną? Potencjalny klient może złożyć zapytanie w formie osobistej (w biurze firmy), telefonicznej, e-mailowej lub poprzez stronę www.innex.pl. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt.
 • Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna? Koszt instalacji fotowoltaicznej to kwestia indywidualna użytkownika zależna od zapotrzebowania na energię w ciągu roku oraz od rozmiaru instalacji, na którą się decyduje.
 • Czy INNEX pomaga w uzyskaniu kredytu na fotowoltaikę? Tak, współpracujemy z bankiem Santander Consumer Bank oraz Credit Agricole. Wspieramy klientów podczas składania dokumentów o dofinansowanie- np. Mój Prąd, dotacje z gmin, zwolnienia z podatków od nieruchomości czy możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.
 • W jaki sposób podpisywana jest umowa montażu instalacji?
  Są trzy opcje podpisania umowy: w lokalizacji u klienta, w biurze firmy, w formie elektronicznej poprzez program certyfikowany.
 • Skąd będę wiedzieć jak posługiwać się instalacją?
  Klient w trakcie przekazywania instalacji uczestniczy w szkoleniu z zakresu obsługi systemu fotowoltaicznego.
 • Jakie są rodzaje instalacji fotowoltaicznych i czym się różnią?
  Istnieją 3 rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Wyróżniamy konstrukcję:
  – system off-grid – (inaczej autonomiczna), wygenerowana energia od razu jest zużywana, a nadwyżkę przechowuje się w specjalnych akumulatorach,
  – system on-grid – (inaczej instalacja powiązana z siecią elektroenergetyczną) wygenerowana energia od razu jest konsumowana, a nadwyżka trafia do sieci w celu sprzedaży lub dalszego magazynowania,
  – hybrydowa – połączenie pracy systemów powyższych rodzajów.
 • Jakie urządzenia można zasilać za pomocą ogniw paneli fotowoltaicznych?
  Dzięki panelom fotowoltaicznym możliwym jest zasilanie każdego urządzenia znajdującego się w budynkach mieszkalnych lub innych lokalach usługowych. Fotoradary, telefony alarmowe wzdłuż autostrad, stacje meteorologiczne lub tablice informacyjne. Reklamy również mogą być zasilane za pomocą instalacji.
 • Po jakim czasie zwraca się zakup instalacji fotowoltaicznej?
  Zakup instalacji fotowoltaicznej to inwestycja, a nie wydatek. Zwrot zakupu instalacji fotowoltaicznej zależny jest od średniej wydajności paneli słonecznych, średniego zapotrzebowania na energię elektryczną dla całej rodziny oraz kosztu zakupu paneli i budowy instalacji. Należy zachować powyższe założenia i dodać do nich obecną sytuację na rynku energii elektrycznej.
 • Czy można sprzedać nadwyżkę energii?
  Energię elektryczną można magazynować lub sprzedać.
 • Czym jest kWp?
  To maksymalna moc, która może zostać wytworzona przez mikroinstalacje według przyjętych standardowych warunków STC. Zaliczamy do nich; 1000 W/m2 natężenia promieniowania słonecznego, temperaturę 25°C przy 1,5 m/s wiatru.
 • Czy panele fotowoltaiczne należy czyścić?
  Panele fotowoltaiczne powinny mieć stały dostęp do światła, tzn. nie mogą ich zasłaniać cienie budynków, drzew, opadłe liście oraz śnieg, co powodowałoby ich nieskuteczną pracę.
 • Czy potrzebne są pozwolenia na montaż instalacji fotowoltaicznej? Jakie wymagania należy spełnić?
  Montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymaga pozwolenia, gdy w instalację wyposażony będzie nowobudowany obiekt. Instalacja powinna być włączona do projektu budowlanego, który zgłaszany jest wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
  Pozwolenie na montaż instalacji fotowoltaicznej będzie jednak konieczne:
  – jeśli wysokość instalacji przekracza 3 m (wymagane zgłoszenie),
  – jeśli montaż na już istniejącym obiekcie będzie wymagał istotnych zmian konstrukcyjnych,
  – jeśli konstrukcja zostaje trwale związana z gruntem (jest przymocowana do fundamentu).
 • Czy opłaca się inwestować w Polsce w fotowoltaikę?
  Tak, ponieważ jednym z istotnych czynników wpływających na skuteczność inwestycji fotowoltaicznych są warunki atmosferyczne. Polska należy do krajów o umiarkowanej strefie klimatycznej, zapewniając odpowiednie i stałe nasłonecznienie, co przekłada się na lepszą wydajność ogniw. Błędnym jest przekonanie, że tam gdzie słońce świeci dłużej i mocniej, tam panele fotowoltaiczne są skuteczniejsze. Jest odwrotnie, ponieważ zbyt wysokie temperatury mogą powodować przegrzanie się systemów i generować ujemne koszty. Ze względu na przyjazny klimat w Polsce, takie zjawisko jest niemożliwe, zatem inwestycja w panele fotowoltaiczne w naszym kraju zapewnia same korzyści i zwiększa ich funkcjonalność.
 • Jak działa licznik dwukierunkowy?
  Funkcją licznika dwukierunkowego jest liczenie energii elektrycznej wygenerowanej przez zainstalowaną konstrukcję fotowoltaiczną oraz uzyskiwanej ze źródła (sieci) publicznego. Ze względu na nazwę urządzenie to mierzy przepływ prądu elektrycznego w dwóch kierunkach, czyli „do sieci – z sieci”.
  Na podstawie tego pomiaru, konsument dokonuje rozliczenia z nadrzędnym zakładem energetycznym. Czynność dołączenia takiego licznika musi zostać poprzedzona złożeniem stosownego wniosku do zakładu energetycznego, który dokonuje takiego montażu.
 • Czy panele fotowoltaiczne posiadają gwarancję?
  Tak, panele fotowoltaiczne posiadają gwarancję.
 • Czy kąt nachylenia dachu ma znaczenie?
  Odpowiednim kątem nachylenia dachu jest kąt 30-40° oraz kierunek jak najbliżej południa, jednak montaż jest też odpowiedni dla dachów o innym nachyleniu lub płaskich.
 • Kim jest prosument?
  Prosumentem jest osoba będąca jednocześnie konsumentem oraz producentem energii elektrycznej. To odbiorca końcowy, który zakupuje prąd od zakładu energetycznego, a tym samym wytwarza odpowiednią jego ilość na swoje potrzeby. Możliwości te reguluje energia wytwarza z mikroinstalacji.
 • Czy INNEX prowadzi opiekę posprzedażową?
  Tak, po roku od odbioru instalacji przeprowadzany jest przegląd systemu. Realizujemy także kontrolę produkowanej energii online, pomoc w zakresie kontaktu z gestorem sieci (np. zmiana taryfy), zmian w umowie dotyczących formy rozliczeń oraz naprawę usterek.
Zadzwoń teraz!

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej na rynku zapewniamy Cię, że instalacja, którą dla Ciebie wykonamy, przyniesie wymierne korzyści i zapewni Ci spokój umysłu!

Wraz z naszym zespołem fachowców, będziemy Cię informować i wyjaśniać każdy etap procesu, abyś miał pełną świadomość przebiegu prac.

Proszę, nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Niniejsza oferta jest ograniczona czasowo i dotyczy wyłącznie wybranych produktów.

 Zapewniamy, że to wyjątkowa okazja, której warto skorzystać.

Skontaktuj się z nami!