Procedura zgłaszania mikroinstalacji. Jakie dokumenty należy dostarczyć do Zakładu Energetycznego?

dokumenty do zakladu energetycznego
Spis treści

Fotowoltaika to coraz popularniejsza metoda pozyskiwania energii elektrycznej na własny użytek za sprawą odnawialnych źródeł energii. Jest to rozwiązanie bardzo ekologiczne, wydajne, a przy tym coraz bardziej opłacalne. Fotowoltaika swoja popularność zawdzięcza głównie stale rosnącym cenom prądu, a także różnego rodzaju dofinansowaniom na tego typu inwestycje. 

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, niezbędne jest jej przyłączenie do sieci energetycznej. Dzięki temu może następować wymiana energii między naszą domowa instalacja a ogólną siecią. Jednak, aby podłączyć własną mikroinstalację do sieci energetycznej, należy spełnić kilka wymogów oraz dostarczyć niezbędne dokumenty wraz z wnioskiem o przyłączenie.

Kto powinien zgłosić mikroinstalację do Zakładu Energetycznego?

Każdy właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej powinien zgłosić chęć jej przyłączenia do ogólnej sieci energetycznej. Procedura przyłączenia tego typu instalacji różni się w zależności od statusu odbiorcy, który korzysta z wyprodukowanej dzięki niej energii. W przypadku prosumentów proces przyłączenia nie jest skomplikowany i polega jedynie na zgłoszeniu takiej chęci do operatora. Właściciele gospodarstw domowych, które podłączone są już do sieci energetycznej, a moc ich mikroinstalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej budynku, muszą zgłosić do PGE konieczność wymiany licznika na dwukierunkowy. W sytuacji, gdy moc mikroinstalacji jest wyższa od mocy przyłączeniowej danego budynku, prosument musi również zgłosić potrzebę zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Po co zgłasza się mikroinstalację?

Podłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do ogólnej sieci energetycznej, daje możliwość odprowadzania nadmiaru wyprodukowanej energii, a następnie jej odbioru w sytuacji, gdy tego potrzebujemy. Pobieranie energii elektrycznej z instalacji odbywa się na podstawie współczynnika odpustu, który dla instalacji o mocy do 10 kWp wynosi 0,8 natomiast w przypadku mocniejszych instalacji (do 50 kWp) współczynnik ten wynosi 0,7. W praktyce oznacza to, że oddając 1 kWh do sieci, prosument może odebrać 0,8 kWh lub 0,7 kWh w zależności od mocy instalacji, jaką posiada. W celu przekalkulowania kosztów, warto wykonać audyt, który realizujemy przed montażem paneli fotowoltaicznych we Wrocławiu i okolicach.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w sytuacji, gdy wyprodukujemy więcej energii niż jesteśmy w stanie zużyć lub z różnych względów spadnie nasze zapotrzebowanie na energię, np. za sprawą wymiany urządzeń elektrycznych na bardziej oszczędne, energia zostanie oddana do sieci, skąd będziemy mogli ją odebrać. Cały proces wymiany energii możliwy jest za sprawą licznika dwukierunkowego, który montowany jest przez operatora podłączającego mikroinstalację do sieci energetycznej. 

Jakie dokumenty trzeba przygotować i jak wygląda procedura zgłoszenia mikroinstalacji?

W sytuacji, gdy budynek, który ma być zasilany za pomocą instalacji fotowoltaicznej, nie jest podłączony do sieci energetycznej, właściciel danej mikroinstalacji musi złożyć wniosek o jej przyłączenie. Bardzo ważne jest, aby instalacja fotowoltaiczna, którą wnioskodawca chce przyłączyć do sieci energetycznej, była zamontowana w sposób prawidłowy i zgodny ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa. Z tego powodu w celu montażu i podłączenia fotowoltaiki najlepiej skorzystać z usług profesjonalistów, który posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności potwierdzone certyfikatem z Urzędu Dozoru Technicznego. Tylko w tym przypadku można mieć pewność, że instalacja została prawidłowo zainstalowana i jest w pełni bezpieczna.

Jeśli instalacja fotowoltaiczna została zainstalowana poprawnie, właściciel może zgłosić ją do PGE. W tym celu niezbędne jest wysłanie do operatora wypełnionego formularza zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci, wraz z niezbędnymi załącznikami. Zgłoszenie powinno zawierać dane wnioskodawcy wraz ze wskazaniem miejsca przyłączenia mikroinstalacji, informacje dotyczące terminu przyłączenia oraz specyfikację techniczną mikroinstalacji. 

Obowiązkiem prosumenta jest również określenie mocy zamontowanej mikroinstalacji oraz przedstawienie schematu instalacji elektrycznej w budynku. W załączonej dokumentacji powinny znajdować się dane dotyczące parametrów wyposażenia instalacji, opis specyfikacji ruchowej i eksploatacyjnej urządzeń oraz ich dane fabryczne. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez inną osobę niezbędne będzie udokumentowane pełnomocnictwo.

Po dostarczeniu wniosku i wszelkich niezbędnych dokumentów, są one poddawane weryfikacji, a następnie wnioskodawca otrzymuje informację o planowanym terminie przyłączenia mikroinstalacji. W przypadku, gdy cała dokumentacja jest kompletna, operator powinien w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia dostarczyć i zamontować u wnioskodawcy licznik dwukierunkowy. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

Te artykuły mogą Ci się spodobać
panele fotowoltaiczne

Czy fotowoltaika opłaca się w Polsce?

Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na swojej posesji i przejście na odnawialne źródło energii elektrycznej cieszy się w Polsce coraz większym…
żywotność paneli fotowoltaicznych

Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych?

Coraz więcej firm i osób prywatnych decyduje się na pozyskiwanie energii za pomocą metody wykorzystującej odnawialne źródło - promienie słoneczne.…
fotowoltaika montaż

Korzyści finansowe wynikające z montażu paneli fotowoltaicznych

Istnieją liczne korzyści, dzięki którym montaż paneli fotowoltaicznych jest bardzo dobrym pomysłem. Poniżej wymienimy największe plusy i przyjrzymy się im…

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej na rynku zapewniamy Cię, że instalacja, którą dla Ciebie wykonamy, przyniesie wymierne korzyści i zapewni Ci spokój umysłu!

Wraz z naszym zespołem fachowców, będziemy Cię informować i wyjaśniać każdy etap procesu, abyś miał pełną świadomość przebiegu prac.

Proszę, nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Niniejsza oferta jest ograniczona czasowo i dotyczy wyłącznie wybranych produktów.

 Zapewniamy, że to wyjątkowa okazja, której warto skorzystać.

Skontaktuj się z nami!