Procedura zgłaszania mikroinstalacji. Jakie dokumenty należy dostarczyć do Zakładu Energetycznego?