Mój Prąd 6.0 – dopłaty do fotowoltaiki 2024 – szczegóły

Program Mój Prąd 6.0
Spis treści

Program „Mój prąd 6.0” – najważniejsze informacje

W 2024 roku, program „Mój Prąd 6.0” oferuje dofinansowanie dla osób fizycznych, które zainstalowały instalację fotowoltaiczną oraz urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii. Oto główne warunki programu „Mój Prąd 6.0” w 2024 roku:

 • Beneficjenci programu Mój Prąd 6.0: Program skierowany jest głównie do prosumenckich gospodarstw domowych, które rozliczają się w ramach net-billingu.
 • Zakres inwestycji: Dofinansowanie obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, magazyny energii o pojemności min. 2 kWh, magazyny ciepła o pojemności min. 20 litrów, pompy ciepła różnych typów, systemy zarządzania energią HEMS/EMS oraz kolektory.
 • Forma i kwota wsparcia: Dofinansowanie jest bezzwrotne i może pokryć do 50% kosztów inwestycji, z maksymalną kwotą do 58 000 zł.
 • Terminy: Nabór wniosków do programu „Mój Prąd 6.0” w 2024 roku ma ruszyć na przełomie III i IV kwartału. Według informacji, szósta edycja programu ma wystartować we wrześniu 2024 roku.
 • Środki dofinansowania: W ramach programu przewidziano środki w wysokości 400 000 000 złotych, co pozwoli na dofinansowanie około 16 tysięcy instalacji fotowoltaicznych.
 • Połączenie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii: W ramach szóstej edycji programu, dofinansowanie obejmie instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii, co oznacza obowiązkowe połączenie tych elementów.
 • Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 6.0: Szczegółowe informacje dotyczące beneficjentów i warunków programu nie są jeszcze dostępne, ale można przypuszczać, że zasady będą podobne do poprzednich edycji, gdzie dofinansowanie można było otrzymać po zakończonej inwestycji, która została zrealizowana po 1 stycznia 2021 roku i przyłączona do sieci w systemie net-billing.

Program „Mój Prąd 6.0” w 2024 roku stanowi ważną inicjatywę wspierającą inwestycje w fotowoltaikę i odnawialne źródła energii, co przyczynia się do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną oraz troski o środowisko.

Tabliczka „Mój prąd” – obowiązek informacyjny beneficjentów

Tabliczka
Tabliczka „Mój prąd”

Tabliczka „Mój Prąd” to obowiązkowy element informacyjny, który beneficjent programu „Mój Prąd” musi umieścić w widocznym miejscu, na lokalizacji przedsięwzięcia, po otrzymaniu dotacji. Tabliczka ta ma na celu informowanie o wsparciu udzielonym w ramach programu oraz promowanie inwestycji proekologicznych wspartych przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oto kluczowe informacje dotyczące tabliczki „Mój Prąd”:

Treść tabliczki

Tabliczka „Mój Prąd” powinna zawierać określoną treść, która informuje o inwestycji proekologicznej wspartej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działań wspierających wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. Treść tabliczki jest określona i powinna być zgodna z wytycznymi programu.

Wymagane wymiary tabliczki „Mój prąd”

Tabliczka powinna mieć wymiary minimum formatu A4, a najlepiej A3, aby była czytelna i widoczna dla osób odwiedzających lokalizację inwestycji.

Umieszczenie tabliczki

Tabliczka „Mój Prąd” powinna być umieszczona w widocznym miejscu, na terenie, gdzie znajduje się zrealizowana inwestycja objęta programem. Ma to na celu informowanie o wsparciu udzielonym przez program oraz edukowanie społeczeństwa na temat inwestycji proekologicznych.

Cel tabliczki

Tabliczka „Mój Prąd” pełni funkcję informacyjną i edukacyjną, promując inwestycje w odnawialne źródła energii oraz podkreślając zaangażowanie beneficjenta w działania proekologiczne wspierane przez program.

Wprowadzenie tabliczki „Mój Prąd” po otrzymaniu dotacji jest jednym z obowiązków beneficjenta programu, mającym na celu informowanie o wsparciu udzielonym oraz propagowanie inwestycji proekologicznych wspartych przez program.

Program „Mój Prąd 6.0” – wymagane dokumenty

Dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku o dotację z programu Mój Prąd, obejmują:

Program
Program „Mój Prąd 6.0” – wymagane dokumenty
 1. Fakturę lub paragon imienny za montaż instalacji fotowoltaicznej. Jeśli wniosek dotyczy również dofinansowania dodatkowych elementów, należy dołączyć dowody zakupu tych produktów.
 2. Potwierdzenia dokonania płatności, które mogą obejmować potwierdzenia przelewów, dokumenty KP, oświadczenia wykonawców lub sprzedawców, a także oświadczenie wnioskodawcy zawierające numery faktur lub paragonów, kwotę oraz datę pełnej płatności.
 3. Dokument potwierdzający zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) oraz zaświadczenie OSD potwierdzające datę wykonania przyłączenia i numer Punktu Poboru Mocy.
 4. Oświadczenie o rozliczaniu się z OSD według zasad systemu net-billing.
 5. Protokół odbioru prac lub oświadczenie wnioskodawcy o samodzielnym montażu, dotyczące dodatkowych elementów instalacji, takich jak magazyn energii czy inteligentny system zarządzania energią.
 6. Dokument zgłoszeniowy do OSD dotyczący zainstalowanego magazynu energii elektrycznej.
 7. Pełnomocnictwo, w sytuacji kiedy wniosek składa podmiot trzeci w imieniu prosumenta.

Jak złożyć wniosek w programie „Mój prąd 6.0”?

Aby złożyć wniosek w ramach programu „Mój Prąd 6.0”, należy przestrzegać specyficznych wytycznych i procesów ustalonych przez ten program:

 1. Forma składania wniosku
  Wszystkie wnioski o wsparcie finansowe z programu „Mój Prąd 6.0” należy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wnioski papierowe nie będą przyjmowane i zostaną odrzucone.
 2. Profil zaufany lub e-dowód
  Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu, które umożliwiają weryfikację tożsamości i zabezpieczają proces aplikacyjny.
 3. Termin naboru wniosków
  Aktualnie nie jest ustalona dokładna data rozpoczęcia naboru wniosków w programie „Mój Prąd 6.0”. Przewidywany start tego programu to przełom trzeciego i czwartego kwartału 2024 roku.
 4. Profesjonalne wsparcie w przygotowaniu wniosku:
  Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku do programu „Mój Prąd 6.0”, firma Innex oferuje profesjonalne wsparcie. Możemy przygotować wszystkie wymagane dokumenty i złożyć wniosek w Twoim imieniu na podstawie udzielonego upoważnienia.
 5. Kontakt z firmą Innex
  Aby skorzystać z usług firmy Innex w procesie składania wniosku, możesz skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie internetowej firmy lub telefonicznie, korzystając z dostępnych numerów kontaktowych:Telefony kontaktowe
  +48 725 410 506
  +48 71 750 38 52
  +48 71 355 59 65
  +48 71 359 29 02.

Wniosek o dofinansowanie w programie „Mój Prąd 6.0” jest kluczowym krokiem w ubieganiu się o wsparcie finansowe na instalację fotowoltaiczną. Postępując zgodnie z wyżej wymienionymi wskazówkami, będziesz mógł złożyć wniosek w odpowiedni sposób i przystąpić do programu „Mój Prąd 6.0”.

Te artykuły mogą Ci się spodobać
mycie paneli fotowoltaicznych

Jak czyścić panele fotowoltaiczne? Garść porad

Panele fotowoltaiczne wymagają odpowiedniej pielęgnacji, jednak nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób i jak często czyścić instalację, aby zapewniała ona…
żywotność paneli

Jaka jest żywotność paneli słonecznych?

W związku z obserwowanym w ostatnich latach wzrostem zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi, branża związana z produkcją paneli słonecznych znacząco przyspieszyła. Wraz…
dokumenty do zakladu energetycznego

Procedura zgłaszania mikroinstalacji. Jakie dokumenty należy dostarczyć do Zakładu Energetycznego?

Fotowoltaika to coraz popularniejsza metoda pozyskiwania energii elektrycznej na własny użytek za sprawą odnawialnych źródeł energii. Jest to rozwiązanie bardzo…
Fotowolcik firmy Innex

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej na rynku zapewniamy Cię, że instalacja, którą dla Ciebie wykonamy, przyniesie wymierne korzyści i zapewni Ci spokój umysłu!

Wraz z naszym zespołem fachowców, będziemy Cię informować i wyjaśniać każdy etap procesu, abyś miał pełną świadomość przebiegu prac.

Proszę, nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Niniejsza oferta jest ograniczona czasowo i dotyczy wyłącznie wybranych produktów.

 Zapewniamy, że to wyjątkowa okazja, której warto skorzystać.

Skontaktuj się z nami!