Instalacja fotowoltaiczna a ochrona przeciwpożarowa – kiedy potrzebny będzie rzeczoznawca?

instalacja fotowoltaiczna ppoż
Spis treści

Wśród odnawialnych źródeł energii instalacje fotowoltaiczne zajmują drugie miejsce, mając ponad 30 procent udziału OZE w Polsce. Pod koniec lutego 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła ponad 4 tysiące MW. Średnia wartość montowanych instalacji to niecałe 9 kW. Rosnące zainteresowanie i konieczność uregulowania ważnych kwestii sprawiła, że zmieniły się przepisy dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych. Szczególne miejsce wśród nowych przepisów znalazły te dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Jakich sytuacji chciano uniknąć, wprowadzając obecność rzeczoznawcy?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce

Znacząca, w perspektywie rosnącego zainteresowania montażem instalacji fotowoltaicznej i czerpaniem korzyści z OZE, była nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2019 r., która wprowadziła wiele istotnych zmian wspierających rozwój energii elektrycznej, którą mogą wyprodukować instalacje fotowoltaiczne. Wśród nich znalazły się m.in. zapisy dotyczące rozszerzenia definicji prosumenta, wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, możliwość rozliczania energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych czy ujednolicenie stawki VAT.

Zmiany ustaw dotyczące OZE 2021

Niektóre zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii dotyczą instalacji fotowoltaicznych. Wśród nich trzeba wspomnieć o zmianie koncesji na Rejestr Wytwórców, wydłużenie czasu na korzystanie z opustów, a także ustawowe uregulowanie możliwej łącznej mocy instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenie regulacji dotyczących planowania przestrzennego. Rozwój fotowoltaiki doprowadził także do dyskusji na temat ochrony przeciwpożarowej – niezbędnej w przypadku montażu urządzeń elektrycznych. Zmieniły się przede wszystkim zapisy w Prawie budowlanym, a znaczącą funkcję zyskał rzeczoznawca do spraw instalacji fotowoltaicznych.

Prawo budowlane a instalacja fotowoltaiczna

W 2020 roku weszły w życie zapisy dotyczące ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471), które wprowadzają nowe obowiązki dla inwestorów instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW. Zmieniły się między innymi zapisy art. 29 ust. 2 pkt. 16, czyli zapisy ustawy o Prawie budowlanym dotyczące obowiązku uzgodnienia mikroinstalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jego zadaniem jest ocena i określenie zgodności instalacji z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. Trzeba wiedzieć, że instalacje PV są bezpieczne, o ile spełniają normy, standardy i przepisy, w których znajdują się wytyczne na temat poprawności projektów czy instalacji.

Instalacje fotowoltaiczne – nowe przepisy o ochronie przeciwpożarowej

Nowe przepisy regulują, że na etapie projektu za dopełnienie wytycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej instalacji fotowoltaicznej odpowiada rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Co więcej, na inwestorów nakłada się także obowiązek zawiadomienia o instalacji PV organów Państwowej Straży Pożarnej. Jest to konieczne zawsze wtedy, gdy zakończy się montaż instalacji i planuje się rozpoczęcie korzystania z paneli.

Zajmujemy się fotowoltaiką we Wrocławiu. Dołącz do naszych zadowolonych klientów!

Obowiązek zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej – kiedy potrzebny jest rzeczoznawca?

Z jednej strony zmiany w przepisach o odnawialnych źródłach energii podniosły próg dla wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, co znacznie uprościło inwestycje w instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję o budowaniu instalacji PV, co pozytywnie wpływa na środowisko czy obniżenie kosztów za energię i ograniczenie strat. Z drugiej strony wprowadzone zmiany przyczyniły się do konieczności załatwienia większej liczby formalności. 

Jakie instalacje wymagają opinii rzeczoznawcy? Według przepisów opinię rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej powinny posiadać instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 6,5 kW. Co więcej, obowiązek uzgodnienia montażu i mocy instalacji PV z rzeczoznawczą powinien zostać dopełniony bez względu na to, czy instalacja jest na dachu, gruncie, w budynku mieszkalnym czy usługowym.

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej – po co nowe przepisy?

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych to funkcja wprowadzona w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i wysokich standardów projektu i instalacji. Nowelizacja prawa była konieczna, ponieważ przed wprowadzeniem obowiązku weryfikacji rzeczoznawcy, instalacje PV mogły być instalowane bez uzyskania specjalnych zgód na budowę. Brak regulacji w tym zakresie powodował, że projekty instalacji fotowoltaicznych nie były prawidłowo sprawdzane, a formalności ograniczały się do zgłoszenia instalacji PV do zakładu energii elektrycznej. Rzeczoznawca jest zatem niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na budowę i móc opracować dokumentację projektową. 

Te artykuły mogą Ci się spodobać
panele fotowoltaiczne

Czy fotowoltaika opłaca się w Polsce?

Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na swojej posesji i przejście na odnawialne źródło energii elektrycznej cieszy się w Polsce coraz większym…
żywotność paneli fotowoltaicznych

Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych?

Coraz więcej firm i osób prywatnych decyduje się na pozyskiwanie energii za pomocą metody wykorzystującej odnawialne źródło - promienie słoneczne.…
fotowoltaika montaż

Korzyści finansowe wynikające z montażu paneli fotowoltaicznych

Istnieją liczne korzyści, dzięki którym montaż paneli fotowoltaicznych jest bardzo dobrym pomysłem. Poniżej wymienimy największe plusy i przyjrzymy się im…

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej na rynku zapewniamy Cię, że instalacja, którą dla Ciebie wykonamy, przyniesie wymierne korzyści i zapewni Ci spokój umysłu!

Wraz z naszym zespołem fachowców, będziemy Cię informować i wyjaśniać każdy etap procesu, abyś miał pełną świadomość przebiegu prac.

Proszę, nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Niniejsza oferta jest ograniczona czasowo i dotyczy wyłącznie wybranych produktów.

 Zapewniamy, że to wyjątkowa okazja, której warto skorzystać.

Skontaktuj się z nami!